Remy rijwielen

20170726 – Hoogerheide – Foto: Tonny Presser/Pix4Profs – Stephan Verhaerdt verzamelt Remy rijwielen. Foto: Stephan temidden van zijn verzameling REMY fietsen.