Privacy Policy

TONNY PRESSER – PUBLICITEIT FOTOGRAAF

PRIVACY VERKLARING

 

01 Tonny Presser – Publiciteit Fotograaf

 

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Tonny Presser – Publiciteit Fotograaf. Tonny Presser is een reportage & portret fotograaf die zich richt op het neerzetten van de beeldcommunicatie van bedrijven. Denk hierbij aan visualisatie van productie processen, productfotografie, profielfoto’s, bedrijfsreportage, portretfotografie, event fotografie.

Er zijn situaties denkbaar waarin jouw gegevens door Tonny Presser – Publiciteit Fotograaf verzameld kunnen worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

 

Tonny Presser – Publiciteit Fotograaf is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Tonny Presser.

Duinstraat 20 | 4631 KT | Hoogerheide

Btw. Nr. 147740666B01 | KVK Nr. 20106286

 

02 Doel gegevens

 

Er wordt voor een aantal doelen persoons-gegevens verzameld door Tonny Presser – Publiciteit Fotograaf. Deze worden hieronder toegelicht.

 

Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Tonny Presser – Publiciteit Fotograaf via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

 

Analytics

De website van Tonny Presser – Publiciteit Fotograaf verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

 

03 Ontvangers

 

TransIP

De e-mail van Tonny Presser – Publiciteit Fotograaf wordt gehost bij TransIP. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van TransIP.

Ook de website en back-ups van de website worden gehost bij TransIP. Gegevens die jij achterlaat op de website van Tonny Presser – Publiciteit Fotograaf zijn op de servers van TransIP opgeslagen.

 

04 Opslag periode

 

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Tonny Presser – Publiciteit Fotograaf, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

 

Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Tonny Presser – Publiciteit Fotograaf via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

 

Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

 

05 Beveiliging

 

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Tonny Presser – Publiciteit Fotograaf of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via boven-staande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd  naar Tonny Presser – Publiciteit Fotograaf. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Tonny Presser – Publiciteit Fotograaf prive is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Daarnaast is het domein van Tonny Presser – Publiciteit Fotograaf ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

 

06 Jouw rechten

 

01.Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Tonny Presser – Publiciteit Fotograaf vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Tonny Presser – Publiciteit Fotograaf. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

 

  1. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectifieren door Tonny Presser – Publiciteit Fotograaf.

 

  1. Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Tonny Presser – Publiciteit Fotograaf opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Tonny Presser – Publiciteit Fotograaf al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

 

  1. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Tonny Presser – Publiciteit Fotograaf vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

 

  1. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Tonny Presser – Publiciteit Fotograaf niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

 

 

  1. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Tonny Presser – Publiciteit Fotograaf jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via privacy@presser.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

 

 

07 Plichten

 

Tonny Presser – Publiciteit Fotograaf verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Tonny Presser – Publiciteit Fotograaf via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om informatie te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Tonny Presser – Publiciteit Fotograaf de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Tonny Presser – Publiciteit Fotograaf met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

 

Tonny Presser – Publiciteit Fotograaf behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Tonny Presser – Publiciteit Fotograaf dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Tonny Presser – Publiciteit Fotograaf te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

 

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

 

privacy@presser.nl

Duinstraat 20 | 4631 KT | Hoogerheide

Btw. Nr. 147740666B01 | KVK Nr. 20106286